با پودر ماهی کک و مک صورت خود را از بین ببرید!

تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که پودر ماهی برای درمان انواع کک و مکها بسیار موثر است و حتی از این مواد برای تولید بسیاری از داروها برای این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد. با آراد برندینگ همراه باشید.

پودر ماهی براساس نوع ماهی که از آن تولید می شود، نامگذاری شده است. پودر ماهی کیلکا که بهترین نوع پودر ماهی می باشد و دارای ویتامین D فراوانی است.

در ایران کارخانه جات پودر ماهی فراوانی وجود دارد که پودر ماهی تولیدی آنها قابلیت ارسال به دیگر مناطق را دارد. پودر ماهی جنوب به دلیل تنوع ماهی، به وفور یافت می شود.

پودر ماهی در هر منطقه باهم متفاوت می باشد و قیمت پودر ماهی در مناطق جنوب مناسب تر از دیگر مناطق می باشد. پودر ماهی تولیدی دارای انواع مواد مغذی می باشد.